Vikaholm, Vaxjö

Vikaholm kan geografiskt ses som en naturlig fortsättning på stadsdelen Teleborgs södra del. Området är ett populärt strövområde med hagar, ängar och skog ner mot Södra Bergundasjön. I takt med den snabbt ökande befolkningen i Växjö stad behövs nya bostäder. Vikaholms första etapp kommer att innehålla ca 650 bostäder. Fullt utbyggt planeras Vikaholm innehålla ca 1 100 bostäder.

Torparskolan (f-2-skola) ligger alldeles vid norra infarten till Vikaholm. 8 januari 2015 öppnade även Vikaholms förskola. En helt ny förskola med åtta avdelningar och som kommer ha plats för upp till 160 barn. Området ligger dessutom nära Linnéuniversitet. Det ligger på 25 minuters cykelavstånd till centrum och har god busskommunikation.

6